Dergiler

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

 

Akademik Sanat Dergisi

 

Amme İdaresi Dergisi (SSCI)

 

Editör: Doç. Dr. Tuncay ÖNDER

Ankara HBV Üniversitesi İİBF 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İletişim: 

Araş.Gör. Elif Balam SIZAN

e-posta: elifbalams@gmail.com

Araş. Gör. Metin ÖZKAN

e-posta: metinozkan@gazi.edu.tr