Doktora Programı

Doktora Programlarına Başvuru Şartları

  • Doktora programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan (4'lük Sistem Not Dönüşüm Tablosu) yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora başvurularında yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00 (4,00) olması gerekir.
  • Doktora başvurularında adayların ilgili programın puan türünde ALES’ten asgari 55 puan (ALES Puan Karşılık Tablosu) ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından (Yabancı Dil Dönüşüm Tablosu) asgari 55 puan almış olması gerekir.
  • Yabancı dilde yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için, adayların ilgili programın eğitim-öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek lisans programından mezun olmaları ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından en az 75 puan almış olmaları zorunludur.
  • Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Konservatuvarın Enstitülerdeki Ana Bilim Dallarında doktora programına öğrenci kabulünde Ana Bilim Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ile ALES puanı aranabilir.
  • Öğrenci kabulünde, ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulu kararıyla özel şartlar ve/veya bu Yönetmelik’te öngörülen asgari şartlar dışında başka bazı esaslar da belirlenebilir.