Enstitü Personeli
Adres: Emniyet Mahallesi, Abant Sokak No:10/2 E Blok, Kat:7 06500  Yenimahalle/ANKARA       
Uydu görüntüsü için tıklayınız.
E-posta: enstitu@hbv.edu.tr 
Öğrenci İşleri Danışma Hattı
Tel       : 0 312 546 13 13  

 

 

ENSTİTÜ SEKRETERİ
Alper GÖZÜAÇIK
Tel: 546 13 53
 
SEKRETERYA
       
Ayşen TUNCER  
Müdür Sekreteri Müdür Yardımcısı Sekreteri
Tel: 546 1300 Tel: 
   
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
KOORDİNE EDECEĞİ ANABİLİM / BİLİM DALLARI   KOORDİNE EDECEĞİ ANABİLİM / BİLİM DALLARI
  İlknur AYDEMİR   Hacı ÇELEĞEN
Öğrenci İşleri Koordinatörü Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel: 546 1303 Tel: 546 1321
İktisat, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme, İktisat Politikası, İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat, Ekonometri, Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, Bankacılık,Sigortacılık  Özel Hukuk, Medeni Hukuk, Devletler Özel Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku,Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku,Kamu Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Taşımaz Hakları ve Yönetimi, Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi
Görkem YANIK   Elçin ALAÇAM
Öğrenci İşleri Koordinatörü Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel: 546 1325 Tel: 546 1323
Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Siyasal İletişim, Yeni Medya Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Sosyoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı 
Onur İnan GÖZÜYAŞLI   Mustafa BOSTAN
Öğrenci İşleri Koordinatörü Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel: 546 1327 Tel: 546 1320
İşletme, İşletme (Tezsiz), İşletme İngilizce (Tezsiz), İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastane İşletmeciliği Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Politika, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)
Şemsi YILDIRIM   Hasan GEBEDEK
Öğrenci İşleri Koordinatörü   Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel: 546 1326   Tel: 546 1322
Muhasebe, Muhasebe-Finansman,Muhasebe-Finansman (Tezsiz),  Muhasebe Denetim, Finansman,Turizm İşletmeciliği,Turizm İşletmeciliği (İngilizce),Rekreasyon Yönetimi,Gastronomi ve Mutfak Sanatları,Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği,Sayısal Yöntemler,Kooperatifçilik   Resim, Heykel,Tasarım Kültürü,El Sanatları,Türk Müziği,Kültür Varlıklarını Koruma,Medya Tasarımı ,Tekstil Tasarımı,Geleneksel Türk Sanatları,Grafik Tasarımı,Moda Tasarımı,Bileşik Sanatlar 
Ayşe BÜYÜKTÜRK     Mustafa BOSTAN-Hacı ÇELEĞEN
Öğrenci İşleri Koordinatörü Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel : 546 1329 Tel: 546 1320-1321
Eskiçağ Tarihi,Ortaçağ Tarihi,Yeniçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi, Alevi Bektaşi Kültürü, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Felsefe,Türk İslam Felsefesi  Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Türkiye AB İlişkileri, Türkiye AB İlişkileri (Tezsiz), Kamu Yönetimi Denetimi (Tezsiz), Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil (Tezsiz), Yerel Yönetimler, Kamu Politikaları (Tezsiz), Maliye
Ayten ERIŞIK      
Tel: 546 1324    
Amme İdaresi Anabilim Dalı    
 
MUHASEBE/AYNİYAT BİRİMİ
         
Emel YILDIZ ALKAN   
Tel: 546 1306  
   
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
       
Selda PİRİ ÇİNAR  
Tel: 546 1314  
     
PERSONEL BİRİMİ
       
Safiye DOĞAN Rıza DEDE
Tel: 546 1304 Tel: 546 1305
     
KURUL KARARLARI BİRİMİ
       
Aynur ERDOĞAN    
Tel: 546 1307    
     
EVRAK BİRİMİ
       
Cevdet OLAĞAN    
Tel: 546 1310  
   
DİPLOMA BİRİMİ
     
Ali BAYAV   Mustafa ÜNSAL
Tel: 546 1312 Tel: 546 1311