Genel Başvuru Esasları

Genel Başvuru Esasları

  • Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, en fazla iki programa başvurabilir, her iki programın sınavından başarılı olsa dahi ancak bir programa kayıt yaptırabilir.
  • Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittirGerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir. 
  • Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve yedek olarak enstitü tarafından ilân edilir.
  • Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.
  • Süresi içerisinde gerekli evrakı teslim ederek kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
  • Bu adayın yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.