Hakkımızda

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7141  Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi gereğince, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatılmıştır. Gazi Üniversitesine bağlı iken bu Kanunla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılan fakültelerin, yüksekokulların ve konservatuvarın Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsündeki Anabilim dallarında kayıtlı olan lisansüstü öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim- öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır.

 

 

Enstitü Müdürlüğü