İktisadi Araştırmalar Vakfı, Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü...
12 Temmuz 2018 16:09

 

İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 2015 yılı Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü'nde, enstitümüz araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Emin Ahmet KAPLAN, Arş. Gör. Melike Rana DAYIOĞLU ile birlikte “AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşmasının(TTYO) Anlaşmaya Taraf Olan Ülkeler ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri” isimli çalışmaları ile birincilik ödülünü, Enstitümüz araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Mehmet ÖZCAN, öğretim üyemiz Doç. Dr. Yeliz YALÇIN ile birlikte “Dış Ticaret Fiyatları Çerçevesinde AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığının Türkiye Ekonomisine Etkileri: İşaret Kısıtlı Yapısal VAR Uygulaması” isimli çalışmaları ile ikincilik ödülünü kazanmışlardır.

Öğretim üye ve elemanlarımıza başarılar dileriz.

İlgili haber metnine http://www.iav.org.tr/haberdetay.aspx?id=184 adresinden ulaşabilirsiniz.