Mezuniyet İşlemleri (Tezsiz Yüksek Lisans)

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Mezuniyeti Hakkında

Derslerini ve kredilerini tamamlayan öğrenciler (10 ders ve 1 dönem projesi) mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

1) Tezsiz Yüksek Lisans Diploma İstem Dilekçesi,
2) G.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığından alınacak ilişik kesme belgesi ile Mediko İlişik Kesme belgesi,
3) Enstitüden alınan Öğrenci Kimliği