Öğrenci Formları

Kodu

Belgenin Adı

Ö-001

Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi  (Şahsen Başvuru Halinde Aynı Gün Dilekçesiz Verilmektedir.)

Ö-003

Öğrenime Ara Verme İstem Dilekçesi 

Ö-004

Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

Ö-005

Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi

Ö-006

Askerlik Sevk Tehiri İptal İstemi Dilekçesi (Ders Dönemini Tamamlayanlar İçin)

Ö-008

Arşiv/Kütüphane Çalışması İzin İstem Dilekçesi

Ö-011
Ö-012

Diploma İstem Dilekçesi

Ö-013 Diploma İstem Dilekçesi (Tezsiz Yüksek Lisans)
Ö-014

Savunma Sonrası Tez Teslim Formu 

 Ö14 AHBV Üniversitesi                                Ö14 Gazi Üniversitesi

Ö-015

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi

Ö-017

Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu

Ö-018

İlişik Kesme Dilekçesi
Ö-020 Kesin Kayıt İstem Dilekçesi ve Kesin Kayıt Formu 
Ö-021 Sağlık Raporu Teslim Dilekçesi
Ö-022 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt Formu 

Ö-023

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu İstem Dilekçesi

Ö-024

Ders Saydırma Formu  
Ö-025

Tez Konu Değişikliği İstem Dilekçesi 

Ö-027 Adres ve İletişim Bilgileri Değişikliği Bildirim Dilekçesi
Ö-028 Askerlik Terhis Bildirim Dilekçesi 
Ö-030 Doktora Tez Konu Önerisi Formu
Ö-031 Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu
Ö-033 Tez Yayınlatma (Kitap Haline Getirme) İstem Dilekçesi 
Ö-035 Özel/Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (Akademik Takvimde Belirtilen Başvuru Tarihlerinde Teslim Edilmesi Gerekmektedir.)
Ö-036

Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu 

Ö-038 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu  

Ö-039

Etik Komisyon Başvuru Dilekçesi 
Ö-040

Tez Savunma Sınav Talep Dilekçesi 

Ö040-Yüksek Lisans                            Ö040-Doktora-Sanatta Yeterlik

Ö-041 Savunma Sonrası Tez Teslim Kontrol Formu