Savunma Öncesi Tez Teslim

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Yönelik

Tez Savunma Öncesi İzlenecek Adımlar

1. Öğrencinin Yapması Gerekenler

 1. Tez çalışmasını danışman tarafından intihal tarama programlarınca taratınız. Tarama programı olarak Turnitin kullanılması durumunda danışman öğretim üyesinin “Depo Yok” seçeneğini işaretleyerek tarama yapmasına dikkat ediniz. İntihal tarama programı en fazla %20 benzerlik oranı raporlamalıdır.

          Turnitin

          İntihal Net

 1. Gazi Üniversitesi diploması almak isteyen öğrencilerimiz akademik yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Akademik Yayın Dilekçesi'nin doldurularak Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.
 2. Ö040 Tez Savunma Sınav Talep Dilekçesini”  doldurarak danışmanınıza imzalatarak enstitüye teslim ediniz. İlgili formlar aşağıdadır; 
 1. Danışmanı tarafından intihal programında taratılan tez çalışmasını lieenst@gmail.com adresine gönderiniz. Söz konusu intihal tarama işlemi enstitü tarafından da yapılacaktır.
 2.  Yayın yapma şartı zorunlu olan öğrencilerimizin, yapmış oldukları yayınla ilgili “Beyan Formu”nu enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. Tez çalışmasını; yüksek lisans için 5, doktora için 7 adet spiralli kopyayı ve 1 adet CD hazırlayarak enstitüye teslim ediniz.
 4. Tezlerin jüri üyelerine dağıtılması için tezinizin bir kopyasını postaneye götürerek ağırlığına göre posta ücretini yatırınız ve dekontunu alınız.
 5. Jüri üyeleri ve savunma tarihiniz belirlendikten sonra “Savunma Bilgi Formu”doldurarak Enstitüye teslim ediniz.

2.Tez Danışmanının Yapması Gerekenler

 1. Tez çalışmasını intihal tarama programlarınca taratınız. Tarama programı olarak Turnitin kullanılması durumunda “Depo Yok” seçeneğini işaretleyerek tarama yapılmasına dikkat ediniz. İntihal tarama programı en fazla %20 benzerlik oranı raporlamalıdır.

Turnitin

İntihal Net

 1. Öğrenci tarafından doldurulan ve imzalanan “Ö040 Tez Savunma Sınav Talep Dilekçesi”ni imzalayınız. İlgili formlar aşağıdadır; 
 • Yüksek Lisans için lütfen TIKLAYINIZ.
 • Doktora/Sanatta Yeterlilik için lütfen TIKLAYINIZ.
 1. A006 Tez Savunma Jürisi Öneri Formu”nu doldurarak imzalayıp, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına teslim ediniz. İlgili formalar aşağıdadır;

​​     

 

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar/Formlar