Tez Yazım Kılavuzu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu *   

 

AHBV Tez Yazım Kılavuzu

AHBV Tez Yazım Şablonu

Tez/Proje Önerisi Hazırlama Esasları

 

*AMME İdaresi Anabilim Dalı (TODAİE’den devrolan) öğrencileri, 2018/2019 Güz Döneminde Lisansüstü Programlara kayıt olan öğrenciler ve önceki dönemlerde kayıt olup, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden diploma almak isteyen öğrenciler kullanacaktır.

 

 

 

Gazi Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu    

 

 Tez Yazım Kılavuzu  (Sosyal Bilimler)

 Tez Yazım Kılavuzu  (Güzel Sanatlar)

 

 Tez/Proje Önerisi Hazırlama Esasları  (Sosyal Bilimler)

 Tez/Proje Önerisi Hazırlama Esasları (Güzel Sanatlar)

   

 Tez Yazım Şablonu (Sosyal Bilimler)

 Tez Yazım Şablonu (Güzel Sanatlar)

 


Tez Savunma Sınav Talep Dilekçesi      Ö040-Yüksek Lisans          Ö040-Doktora-Sanatta Yeterlik