Tezli Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları

  • Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğrenim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan (4'lük Sistem Not Dönüşüm Tablosu) lisans derecesine sahip olması gerekir.
  • Lisans mezuniyet diplomasının yanı sıra ilgili programın puan türünde ALES’ten en az 55 veya Yükseköğrenim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan (ALES Puan Karşılığı) eşdeğer puan ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından (Yabancı Dil Dönüşüm Tablosu) en az 50 puan almış olmak gerekir.
  • Yabancı dilde yürütülen programlara başvurularda yabancı dil sınavlarından en az 75 puan almış olmak gerekmektedir. 
  • ALES ve yabancı dil puanı, ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Kurulu kararı ile artırılabilir.
  • Ancak sanat alanlarının Enstitüdeki Ana Bilim/Ana Sanat Dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.