Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul İçin Başarı Puanı

  • Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlar arasında, giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans mezuniyet (4'lük Sistem Not Döüşüm Tablosu) %25’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre, ilan edilmiş kontenjan kadar kesin kayıt alınır. Giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.
  • Giriş sınavına çağrı veya başarı puanının eşit olması hâlinde sırasıyla; ALES şartı arananlarda ALES (ALES Puan Kaşılık Tablosu), lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı (Yabancı Dil Dönüşüm Tablosu) yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, Enstitü tarafından ilân edilir.