Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve Ders İçerikleri

 

 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

 

ANABİLİM DALI PROGRAMIN ADI
Ekonometri Ekonometri
İşletme Yönetim Organizasyon
İşletme
Muhasebe-Finansman
İşletme İngilizce
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği
 Hastane İşletmeciliği Uzaktan Eğitim
Sağlık Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Yerel Yönetimler
Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil
Kamu Yönetiminde Denetim
Kamu Politikaları
Maliye Kamu Maliyesi ve Hazine İşlemleri
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler
Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları
Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret
Kadın Çalışmaları Kadın Çalışmaları
Alevi Bektaşi Kültürü Alevi Bektaşi Kültürü
Gazetecilik Siyasal İletişim
Yeni Medya
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo TV ve Sinema Radyo TV ve Sinema
Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi
Bankacılık Bankacılık
Sigortacılık Sigortacılık
Taşınmaz Geliştirme Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi
Taşınmaz Hakları Yönetimi

 

Not: Program Hakkında Bilgi-Dersler - AKTS Kredileri için tıklayınız.