Duyurular

Boş kalan kontenjanlar dahilinde belirtilen yedek adaylar asıl aday olarak başvurabileceklerdir. Kesin kayıt hakkı kazanan YEDEK LİSTEDEN ASIL LİSTEYE GEÇEN ADAYLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Buna göre başvuru yaparken kaydettiğiniz maillerinizi ve Başvuru Sistemini kontrol ediniz.

 

Asıl kayıt için 19/08/2019 tarihinde mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen kesin kayıt için gereken belgelerle Enstitümüze şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

İki programa başvuran adayların her iki programın sınavından başarılı dahi olsa bir programa 19 Ağustos 2019 tarihinde kayıt yaptırması gerekmektedir.

Program başvurularında tüm sorumluluk adayların kendilerine ait olup gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve ilan  edilen genel ve özel şartları taşımayan adaylar kesin kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan asıl adaylar, kayıt süresi içerisinde gerekli evrakı teslim ederek kesin kaydını yaptırmadıkları takdirde söz konusu adaylar kayıt hakkını kaybederler. Boş kalan kontenjanlar için açıklanan yedek listelerden ilk alımları 19 Ağustos 2019, 2. alımlar 21 Ağustos 2019 ve 3. alımlar 23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Belirlenen tarihlerde kayıt hakkını kullanmayan adayların başvuruları iptal edilecektir.

KESİN KAYIT İSTEM DİLEKÇESİ VE İSTEM FORMU (Formun doldurularak aşağıda belirtilen ekleriyle birlikte Enstitümüze eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.)

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1) a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi ya da E-Devlet Kapısına ait barkodlu/karekodlu Mezun Belgesi; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi ya da  E-Devlet Kapısına ait barkodlu/karekodlu Mezun Belgesi,

b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),

2) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı ve fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır)

3) ALES/GRE/GMAT sonuç belgesi

4) KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi ve Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren, Üniversitelerin Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Mezkezlerinden Alınmış,  en az C1 sertifikası, (Yabancı Dilde Eğitimi veren programlar için Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir)

5) T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi; yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,

6) 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğraf,

7) Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),

8) Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge.


1 a) For the applicants of the Master program: Undergraduate/ Bachelor’s temporary graduation certificate or the original and the copy of the diploma; for the applicants of Doctorate/ Proficiency in Art programs:  Bachelor’s and Master Degree’s temporary graduation certificate or the original documents and the copies of the mentioned diplomas,

b) For the applicants who completed their education abroad: Equivalence certificate/ recognition certificate given by the Higher Education Council (YÖK) and their copies, (The foreign applicants and the applicants who graduated from the programs providing education in a foreign language are required to submit the original or the approved copy of their diplomas along with its approved Turkish translation),

2) For the applicants of the Master program: transcript of Undergraduate/Bachelor’s and its copy; for the applicants for Doctorate/ Proficiency in Art programs: transcripts of Undergraduate/ Bachelor’s and Master Degree’s and their copies (The foreign applicants and the applicants who graduated from programs providing education in a foreign language are required to submit the original and the copy of their transcripts along with its notary-approved Turkish translation),

3) ALES/ GRE/ GMAT certificate,

4) Certificate of foreign language exam, KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL or another exam deemed valid by ÖSYM, and at least C1 level language certificate taken from Turkish Language Teaching, Research and Application Centres of the Universities indicating that the Turkish level of the foreign students is sufficient to follow the graduate program courses. (Turkish proficiency certificate are not required for the programs providing education in a foreign language)

5) For Turkish applicants: the original and copy of the identity card; for the foreign applicants: the original and copy of the passport,

6) 3 biometric photos (5*6 cm and white background),

7) Military status certificate obtained within the last 6 months for male applicants (except for foreign applicants)

8) Except for the Master degree (non-thesis) students, the applicant previously enrolled in any graduate programs in our university or any higher education institutes must submit documents proving their disenrollment.