Duyurular

Öğrenci burs başvuru ve doktora programlarına kabul için genel ve özel şartlar

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir.

c)Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora başvurularında yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (4'lük Sistem Not DönüşümTablosu) en az 3,00 (4,00) olması gerekir.

d) Doktora başvurularında adayların ilgili programın puan türünde ALES’ten asgari 60 puan (ALES Not Dönüşüm Tablosu)  ve

e) Son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından  (Yabancı Dil Dönüşüm Tablosu)  asgari 55 puan almış olması gerekir. Özel şart olarak Uluslararası İlişkiler alanında doktora başvuruları için son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından asgari 75 puan almak gerekir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

g) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

h) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

ı ) Başvurular 8-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında, önümüzdeki günlerde belirtilecek web sitesi üzerinden alınacaktır. Adaylar belirtilecek web sayfası üzerinden başvurula rını tamamladııktan sonra, ALES ya da eş değer sınav sonuç belgesi (ALES Not Dönüşüm Tablosu), KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi , Lisans ve Yüksek Lisans Diploma aslı ya da aslı onaylı fotokopisi ya da E-Devlet Mezun Belgesi, Not Döküm belgesi, 2 adet güncel vesikalık fotoğraf ve YÖK 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formu ve Taahhutname'yi doldurarak Enstitümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Online Başvuru adresi 

https://obs.hacibayram.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/