Duyurular

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarında kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımız 5-8 Ağustos 2019 tarihleri arasında Enstitümüzde kayıt yaptırması gerekmektedir.

İki programa başvuran adayların her iki programın sınavından başarılı dahi olsa bir programa 5-8 Ağustos 2019 tarihleri arasında kayıt yaptırması gerekmektedir.

Program başvurularında tüm sorumluluk adayların kendilerine ait olup gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve ilan  edilen genel ve özel şartları taşımayan adaylar kesin kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

Şartlı başvuru yapan ve mezuniyet işlemleri tamamlanmayan kesin kayıt hakkı kazanan adayların en geç 8 Ağustos 2019 tarihine kadar mezuniyetlerinin tamamlanmaması veya YÖKSİS’e aktarılmaması durumunda başvuruları iptal edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan asıl adaylar, kayıt süresi içerisinde gerekli evrakı teslim ederek kesin kaydını yaptırmadıkları takdirde söz konusu adaylar kayıt hakkını kaybederler ve boş kalan kontenjanlar için açıklanan yedek listedeki 1. Yedek adayların 19 Ağustos 2019, 2. Yedek adayların 20 Ağustos 2019 ve 3. Yedek adayların 21 Ağustos 2019 tarihlerinde kayıt yaptıracaklardır. Belirlenen tarihlerde kayıt hakkını kullanmayan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Öğrenci kabulüne ilişkin bilim sınavı sonuçlarına maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak şahsen yapılmalıdır ve süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Bilim sınavı sonuçlarında maddi hata tespit edildiği takdirde, enstitü yönetim kurulu tarafından düzeltilecektir.