Tezli Yüksek Lisans Programları ve Ders İçerikleri

 

 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

 ANABİLİM/ANASANAT DALI PROGRAMIN ADI
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Politika
Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma
Ekonometri Ekonometri
Yöneylem Araştırması
İktisat Ekonomik Kalkınma ve Büyüme
İktisat Politikası
İktisat Teorisi
Uluslararası İktisat
İşletme Finansman
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme
Kooperatifçilik 
Muhasebe
Muhasebe Denetim
Muhasebe-Finansman
Pazarlama
Sayısal Yöntemler
Üretim Yönetimi 
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yönetim Organizasyon
Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği
Hastane İşletmeciliği (İngilizce)
Sağlık Kurumları Yönetimi
Siyaset Bilimi  ve Kamu Yönetimi Kamu Politikaları 
Kamu Yönetiminde Denetim
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil
Kamu Yönetimi
Yönetim Bilimleri 
Maliye Maliye
Uluslararası İlişkiler Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Kamu Hukuku Anayasa Hukuku
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
İdare Hukuku
Kamu Hukuku
Mali Hukuk
Vergi Hukuku
Özel Hukuk Avrupa Birliği Hukuku
Devletler Özel Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Medeni Hukuk
Medenî Usul İcra İflas Hukuku
Ticaret Hukuku
Alevi Bektaşi Kültürü Alevi Bektaşi Kültürü
Arkeoloji Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri Çağdaş Türk Lehçeleri 
Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı
Felsefe Felsefe
Türk-İslam Felsefesi
Mütercim Tercümanlık Çeviri ve Kültürel Çalışmalar 
Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)
Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi Sanat Tarihi
Sosyoloji Sosyoloji
Tarih Eskiçağ Tarihi 
Genel Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Türk Halk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türk Halk Bilimi Türk Halk Bilimi
Gazetecilik

Yeni Medya

Siyasal İletişim

Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo TV ve Sinema Radyo TV ve Sinema
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Bankacılık Bankacılık
Sigortacılık Sigortacılık
Taşınmaz Geliştirme Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi
Taşınmaz Hakları Yönetimi
Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı Bileşik Sanatlar
Heykel Anasanat Dalı Heykel
Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı Kültür Varlıklarını Koruma
Medya Tasarımı Anasanat Dalı Medya Tasarımı
Resim Anasanat Dalı Resim
Tasarım Kültürü Anabilim Dalı Tasarım Kültürü
El Sanatları Anasanat Dalı El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Geleneksel Türk Sanatları
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Grafik Tasarımı
Moda Tasarımı Anabilim Dalı Moda Tasarımı
Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı Tekstil Tasarımı
Türk Müziği Anabilim Dalı Türk Müziği